Jeśli czas ma dla Ciebie szczególne znaczenie!
Jeśli nie stać Cię na czekanie kolejnych miesięcy!
Jeśli jesteś gotowy zacząć już teraz!

NIE MUSISZ CZEKAĆ DO JESIENI - ROZPOCZNIJ STUDIA OD MARCA 2019!

Rekrutacja śródsemestralna na studia II stopnia.
Do 28.02.2019 rekrutujemy na studia II stopnia ma kierunku Pedagogika:

PEDAGOGIKA - studia magisterskie

  • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
  • Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
  • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
  • Gerontologia społeczna i oświatowa
  • Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
  • Resocjalizacja i socjoterapia
  • Trening rozwoju jednostki i grupy

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych
Tabela opłat za studia

MASZ PYTANIE?
Skontaktuj się z nami

Uczelnia Nauk Społecznych
Biuro Rekrutacyjne
ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź
tel: 42 232 74 86
mail: rekrutacja@uns.lodz.pl