Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Kwestionariusz osobowy

 

Przejdź dalej (Ślubowanie)

Ślubowanie studenckie

 

Umowa

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Świadectwo dojrzałości/Dyplom

 

 • Kserokopia świadectwa dojrzałości musi zostać dołączone do dokumentacji rekrutacyjnej
 • Oryginał świadectwa dojrzałości należy dostarczyć do wglądu przy pierwszej wizycie w uczelni
 • Dodatkowo w przypadku rekrutacji na studia magisterskie należy dołączyć kserokopię dyplomu studiów licencjackich wraz z suplementem
 • Przejdź dalej (2 fotografie)

2 fotografie

 

4 koperty ze znaczkami

 

Opłata rekrutacyjna i opłata za legitymację

 • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i opłaty za legitymację studencką (22 zł)
 • Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
 • 98 1020 3408 0000 4102 0492 5683
  Uczelnia Nauk Społecznych
  ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
 • W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko; kierunek i tryb studiów, oraz dopisek "opłaty rekrutacyjne"

 

Przejdź dalej (Złożenie kompletu dokumentów)

Złożenie kompletu dokumentów

 

 • Wszystkie dokumenty należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:
 • Uczelnia Nauk Społecznych
  Biuro Rekrutacyjne
  ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
 • Po otrzymaniu dokumentów i ich weryfikacji skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania informacji związanych ze studiowaniem w UNS

 

Komunikat rekrutacyjny COVID-19
W czasie obowiazywania zagrożenia padnemicznego proces rekrutacji realizujemy 2-etapowo.

Etap 1
1a. Pobrane ze strony dokumenty:
- kwestionariusz osobowy,
- ślubowanie,
- umowa,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
należy wypełnić, podpisać, a nastepnie zrobić ich zdjęcie/skan

1b. Należy zrobić zdjęcie/skan każdej ze stron następujących dokumentów kandydata:
- świadectwo dojrzałości
- dyplom studiów licencjackich (tylko przy rekrutacji na studia magisterskie)
- suplement do dyplomu studiów licencjackich (tylko przy rekrutacji na studia magisterskie)

1c. Zdjęcia/skany dokumentów z punktów 1a i 1b, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty rekrutacyjnej i opłaty za legitymację studencką oraz cyfrowym zapisem fotografii kandydata (o ile jest w posiadaniu) należy przesłać na adres e-mail:
rektorat@uns.lodz.pl.
W tytule wiadomości prosimy wpisać:
Rekrutacja na studia - Imię i Nazwisko

Etap 2
2a. Po otrzymaniu dokumentów i ich weryfikacji Rektorat UNS skontaktuje się z kandydatem w celu przekazania informacji związanych ze studiowaniem w UNS

2b. Jeżeli Rektorat nie wskaże inaczej, to oryginały dokumentów z punktu 1a wraz z 2 fotografiami i 4 kopertami ze znaczkami należy wysłać na adres:

Uczelnia Nauk Społecznych
Biuro Rekrutacyjne
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź


najpóźniej do 30.09.2021

2c. Oryginały dokumentów z punktu 1b należy dostarczyć Rektoratowi UNS do wglądu przy pierwszej wizycie w uczelni (np. podczas pierwszego zjazdu w Łodzi)