Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Kwestionariusz osobowy

 

Przejdź dalej (Ślubowanie)

Ślubowanie studenckie

 

Umowa

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Świadectwo dojrzałości/Dyplom

 

 • Kserokopia świadectwa dojrzałości musi zostać dołączone do dokumentacji rekrutacyjnej
 • Oryginał świadectwa dojrzałości należy dostarczyć do wglądu przy pierwszej wizycie w uczelni
 • Dodatkowo w przypadku rekrutacji na studia magisterskie należy dołączyć kserokopię dyplomu studiów licencjackich wraz z suplementem
 • Przejdź dalej (2 fotografie)

2 fotografie

 

4 koperty ze znaczkami

 

Opłata rekrutacyjna i opłata za legitymację

 • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i opłaty za legitymację studencką (22 zł)
 • Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
 • 78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
  Uczelnia Nauk Społecznych
  ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
 • W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko; kierunek i tryb studiów, oraz dopisek "opłaty rekrutacyjne"

 

Przejdź dalej (Złożenie kompletu dokumentów)

Złożenie kompletu dokumentów

 

 • Wszystkie dokumenty należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:
 • Uczelnia Nauk Społecznych
  Biuro Rekrutacyjne
  ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
 • Po otrzymaniu dokumentów i ich weryfikacji skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania informacji związanych ze studiowaniem w UNS