Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Kwestionariusz osobowy

 

Przejdź dalej (Ślubowanie)

Ślubowanie studenckie

 

Umowa

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Świadectwo dojrzałości/Dyplom

 

 • Kserokopia świadectwa dojrzałości musi zostać dołączone do dokumentacji rekrutacyjnej
 • Oryginał świadectwa dojrzałości należy dostarczyć do wglądu przy pierwszej wizycie w uczelni
 • Dodatkowo w przypadku rekrutacji na studia magisterskie należy dołączyć kserokopię dyplomu studiów licencjackich wraz z suplementem
 • Przejdź dalej (Dowód osobisty)

Dowód osobisty

 

 • Kserokopia dowodu osobistego musi zostać dołączona do dokumentacji rekrutacyjnej (zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów [Dz.U. 2018 poz. 229] z 19 stycznia 2018r)
 • Dowód osobisty należy okazać do wglądu pracownikom Rektoratu podczas pierwszej wizyty w Uczelni
 • Przejdź dalej (2 fotografie)

2 fotografie

 

4 koperty ze znaczkami

 

 • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć 4 cztery koperty ze znaczkami
 • Znaczki powinny umożliwiać wysłanie przesyłki listownej priorytetowej na terytorium Polski - aktualnie obowiązująca stawka Poczty Polskiej 3,20 zł
 • Koperty powinny być zaadresowane - należy wpisać adres zwrotny - korespondencyjny kandydata (Poradnik poprawnego adresowania)
 • Przejdź dalej (Opłata rekrutacyjna)

Opłata rekrutacyjna

 • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
 • 78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
  Uczelnia Nauk Społecznych
  ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
 • W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko; kierunek i tryb studiów, oraz dopisek"opłata rekrutacyjna"

 

Przejdź dalej (Złożenie kompletu dokumentów)

Złożenie kompletu dokumentów

 

 • Wszystkie dokumenty należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:
 • Uczelnia Nauk Społecznych
  Biuro Rekrutacyjne
  ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
 • Po otrzymaniu dokumentów i ich weryfikacji skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania informacji związanych ze studiowaniem w UNS