Wysokość opłat jest różna na studiach licencjackich i magisterskich

Zapoznaj się z wysokością opłat na poszczególnych stopniach studiowania


Studia licencjackiePedagogika

 • 80 zł opłata wpisowa
 • już od 270 zł za miesiąc#1
 • Ty decydujesz ile zapłacisz
 • Rekrutacja otwarta
 • Zapisz się

Studia magisterskiePedagogika

 • 80 zł Opłata wpisowa
 • już od 350 zł za miesiąc#2
 • Ty decydujesz ile zapłacisz
 • Rekrutacja otwarta
 • Zapisz się

Studia licencjackieBezpieczeństwo

 • 80 zł Opłata wpisowa
 • już od 270 zł za miesiąc(1)
 • Ty decydujesz ile zapłacisz
 • Rekrutacja otwarta
 • Zapisz się

 

Wysokość opłat uzależniona jest od wybranego terminu wpłaty

Zapoznaj się ze szczegółami płatności na poszczególnych kierunkach i stopniach studiowania


# Płatność do 5-go Płatność do 15-go Opłata za semestr
studia I stopnia 270 złotych 300 złotych 1620 zł/1800 zł
studia II stopnia 350 złotych 400 złotych 2100 zł/2400 zł
specjalność 3-sem. 400 złotych 450 złotych 2400 zł/2700 zł

Numer konta do wpłat:

W tytule przelewu należy umieścić imię, nazwisko i nr albumu.

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842

Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21

 

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI DYDAKTYCZNE NIEOBJĘTE CZESNYM
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁATY
1 Urlop studencki 10% czesnego
2 Urlop zdrowotny 10% czesnego
3 Reaktywacja - wznowienie studiów 300 zł
4 Studia na dodatkowej specjalności, specjalizacji 50% czesnego na danym kierunku za każdą dodatkową
wybieraną specjalność, specjalizację
5 Duplikat legitymacji studenckiej 7,50 zł
6 Elektroniczna legitymacja studencka 17 zł
7 Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej 25,50 zł
8 Za wydanie dyplomu ukończenia studiów 60 zł
9 Duplikat dyplomu 90 zł
10 Odpis dyplomu w języku obcym 40 zł
11 Opłata za monit 20 zł

Jak wypełnić druk przelewu?

Polecenie przelewu