Jeśli czas ma dla Ciebie szczególne znaczenie!
Jeśli nie stać Cie na czekanie kolejnych miesięcy!
Jeśli jesteś gotowy zacząć już teraz!

NIE MUSISZ CZEKAĆ DO JESIENI - ROZPOCZNIJ STUDIA OD MARCA 2018!

Rekrutacja śródsemestralna na studia I i II stopnia.

Do 28.02.2018 rekrutujemy na wybrane kierunki i specjalności na studiach I i II stopnia:


PEDAGOGIKA - studia licencjackie

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Trening interpersonalny i mediacje

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia licencjackie  

 • Bezpieczeństwo Osób i Mienia
 • Ochrona i Obrona Narodowa
 • Obrona Cywilna
 • Przeciwdziałanie Zagrożeniom Terrorystycznym
 • Zarządzanie Kryzysowe w Administracji

PEDAGOGIKA - studia magisterskie

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu
 • Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Gerontologia społeczna i oświatowa
 • Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Trening rozwoju jednostki i grupy

Dokumenty rekrutacyjne oraz tabela opłat za studia

MASZ PYTANIE?
Skontaktuj się z nami

Uczelnia Nauk Społecznych
Biuro Rekrutacyjne
ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź

tel: 42 232 74 99
mail: rekrutacja@uns.lodz.pl