Opis kierunku

Jeżeli chcesz lepiej poznać siebie, a w przyszłości pomagać innym, wspierać ich w rozwoju, pomagać w przygotowywaniu się do życia w społeczeństwie, zapraszamy Cię do podjęcia studiów na kierunku Pedagogika. Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka. Nasz program kształcenia realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną, szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych. Studia licencjackie trwają 6 semestrów i skoncentrowane są na przygotowaniu absolwentów do podejmowania różnorodnych działań w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej a ich specyfika zależy od wyboru konkretnej specjalności.

Studenci Pedagogiki będą mogli uczestniczyć w innowacyjnych działaniach projektowych związanych z realizacją przez Uczelnię Nauk Społecznych projektu „Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi”, którego celem jest wsparcie wybranych szkół z Łodzi i okolic w zakresie rozwoju u uczniów szkól podstawowych kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Studenci w ramach praktyk  mogą zostać zaangażowani w zajęcia wspólnie z dyrektorami i nauczycielami, poszerzając tym samym swoje kompetencje i umiejętności jeszcze przed rozpoczęciem kariery w systemie oświaty.

 

 

 

Podstawy prawne

  • Uchwała Nr 835/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 14.11.2019 w sprawie oceny programowej studiów na kierunku Pedagogika prowadzonych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Zobacz decyzję: