Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i nasze wspólne dobro, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie uczelni. Pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego a także dostarczania dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy zdrowia!

SZANOWNI NAUCZYCIELE!

Od 23.07.2018 rozpoczynamy rekrutację na BEZPŁATNE KURSY DOSKONALĄCE oraz SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH sfinansowane ze środków wojewódzkich zadań edukacyjnych Łódzkiego Kuratora Oświaty w 2018 roku.

O zakwalifikowaniu do udziału w kursach i szkoleniach zdecyduje kolejność zgłoszeń i zapewnienie dostępności Uczestnikom (spełniającym warunki przyjęcia na szkolenie) z jak największej liczby szkół/placówek. O zakwalifikowaniu do udziału w poszczególnych kursach i szkoleniach zostaną Państwo poinformowani drogą mailową i/lub telefoniczną.

Prosimy nie przychodzić na szkolenia bez upewnienia się, że znajdują się Państwo na liście osób zakwalifikowanych!

Miejsce odbywania kursów doskonalących: Uczelnia Nauk Społecznych, ul. Kamińskiego 21

 

KURSY DOSKONALĄCE:

Miejsce realizacji:
Uczelnia Nauk Społecznych ul. Kamińskiego 21

   
Temat kursu doskonalącego Czas trwania i termin realizacji szkolenia Warunki przyjęcia na szkolenie

Zadanie 3. OBSZAR IA

Tworzenie szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego i planowanie pracy wychowawcy.

18 godzin

14.IX.2018 godz. 15.15 – 19.45

15.IX.2018 godz. 9.00 – 13.30

16.IX.2018 godz. 9.00 – 13.30

Nauczyciele szkół, (w pierwszej kolejności pedagodzy, psycholodzy szkolni) zlokalizowanych na OBSZARZE IA

Rekrutacja trwa do:
03.09.2018

Zadanie 3. OBSZAR IB

Tworzenie szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego i planowanie pracy wychowawcy.

18 godzin

21.IX.2018 godz. 15.15 – 19.45

22.IX.2018 godz. 9.00 – 13.30

23.IX.2018 godz. 9.00 – 13.30

Nauczyciele szkół, (w pierwszej kolejności pedagodzy, psycholodzy szkolni) zlokalizowanych na OBSZARZE IB

Rekrutacja trwa do:
09.09.2018

Zadanie 4. OBSZAR IA

Doradztwo zawodowe w nowej strukturze oświatowej.

10 godzin

29.IX.2018 godz. 9.00 – 12.45

30.IX. 2018 godz. 9.00 – 12.45

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół zlokalizowanych na OBSZARZE IA

Rekrutacja trwa do:
17.09.2018

Zadanie 4. OBSZAR IB

Doradztwo zawodowe w nowej strukturze oświatowej

10 godzin

20.X.2018 godz. 9.00 – 12.45

21.X.2018 godz. 9.00 – 12.45

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół zlokalizowanych na OBSZARZE IB

Rekrutacja trwa do:
08.10.2018

Zadanie 5. OBSZAR IA

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa.

10 godzin

6.X.2018 godz. 9.00 – 12.45

7.X.2018 godz. 9.00 – 12.45

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek zlokalizowanych na OBSZARZE IA

Rekrutacja trwa do:
24.09.2018

Zadanie 5. OBSZAR IB

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa.

10 godzin

13.X.2018 godz. 9.00 – 12.45

14.X.2018 godz. 9.00 – 12.45

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek zlokalizowanych na OBSZARZE IB

Rekrutacja trwa do:
28.09.2018

Zadanie 6. OBSZAR IA

Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2017 r. i ich konsekwencje w organizacji pracy szkoły/placówki oświatowej.

10 godzin

06.IX.2018 godz. 16.00 – 19.45

07.IX.2018 godz. 16.00 – 19.45

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek zlokalizowanych na OBSZARZE IA

Rekrutacja trwa do:
24.08.2018

Zadanie 6. OBSZAR IB

Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2017 r. i ich konsekwencje w organizacji pracy szkoły/placówki oświatowej.

10 godzin

08.IX.2018 godz. 9.00 – 12.45

09.IX.2018 godz. 9.00 – 12.45

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek zlokalizowanych na OBSZARZE IB

Rekrutacja trwa do:
27.08.2018

Zadanie 7. OBSZAR  IB

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10 godzin

14.IX.2018 godz. 16.00 – 19.00

15.IX.2018 godz. 9.00 – 13.30

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek zlokalizowanych na OBSZARZE IB

Rekrutacja trwa do:
03.09.2018

Zadanie 8. OBSZAR IA

Uprawnienia rodziców w świetle prawa oświatowego.

10 godzin
UWAGA ZMIANA TERMINU

27.X.2018 godz. 9.00 – 12.45
28.X.2018 godz. 9.00 – 12.45

07.XI.2018 godz. 15.00 – 18.45
08.XI.2018 godz. 15.00 – 18.45

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek zlokalizowanych na OBSZARZE IA

Rekrutacja trwa do:
15.10.2018  25.10.2018

Zadanie 8. OBSZAR IB

Uprawnienia rodziców w świetle prawa oświatowego.

10 godzin

06.X.2018 godz. 9.00 – 12.45

07.X.2018 godz. 9.00 – 12.45

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek zlokalizowanych na OBSZARZE IB

Rekrutacja trwa do:
24.09.2018

 

RADY PEDAGOGICZNE:

Miejsce realizacji szkolenia rady pedagogicznej:
w placówce zgłaszającej zapotrzebowanie na szkolenie

   
Temat szkolenia rady pedagogicznej Termin szkolenia rady pedagogicznej do wyboru: Warunki przyjęcia zgłoszenia na szkolenie rady pedagogicznej

Zad.3. OBSZAR IB

Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2017 r. i ich konsekwencje w organizacji pracy szkoły/placówki oświatowej

15.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

22.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

23.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

29.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

30.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

Rady pedagogiczne szkół, przedszkoli, placówek z OBSZARU IB

Rekrutacja trwa do:
03.09.2018

Zadanie 4. OBSZAR IB

Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem.

22.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

29.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

06.X.2018 godz. 9.00 – 15.00

13.X.2018 godz. 9.00 – 15.00

20.X.2018 godz. 9.00 – 15.00

Rady pedagogiczne szkół, przedszkoli, placówek z OBSZARU IB

Rekrutacja trwa do:
10.09.2018

Zadanie 5. OBSZAR IB

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

08.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

22.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

29.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

06.X.2018 godz. 9.00 – 15.00

20.X.2018 godz. 9.00 – 15.00

Rady pedagogiczne szkół, przedszkoli, placówek z OBSZARU IB

Rekrutacja trwa do:
27.08.2018

Zadanie 7. OBSZAR III

Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania uczniów.

18.IX.2018 godz. 15.00 – 19.30

19.IX.2018 godz. 15.00 – 19.30

20.IX.2018 godz. 15.00 – 19.30

25.IX.2018 godz. 15.00 – 19.30

Rady pedagogiczne szkół z OBSZARU III

Rekrutacja trwa do:
05.09.2018

Zad.7. OBSZAR IV

Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania uczniów.

02.X.2018 godz. 15.00 – 19.30

03.X.2018 godz. 15.00 – 19.30

04.X.2018 godz. 15.00 – 19.30

09.X.2018 godz. 15.00 – 19.30

10.X.2018 godz. 15.00 – 19.30

Rady pedagogiczne szkół z OBSZARU IV

Rekrutacja trwa do:
20.09.2018

OBSZARY

  • Obszar IA (M. Łódź)
  • Obszar IB (powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, łęczycki, brzeziński)
  • Obszar II (powiaty: sieradzki, zduńskowolski, poddębicki, wieluński, pajęczański, wieruszowski, łaski)
  • Obszar III (M. Skierniewice oraz powiaty: łowicki, skierniewicki, rawski, kutnowski)
  • Obszar IV (M. Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, bełchatowski, radomszczański, tomaszowski, opoczyński)

 

ZGŁOSZENIA

KURSY DOSKONALĄCE:

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail:

szkolenia@uns.lodz.pl

lub złożyć osobiście w

Biurze Projektowym Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi,
Ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 21, pokój 27.
Pn-Pt w godz. 09.00 - 13.00

 
INFORMACJE

Wszelkich informacji udzielają:

pracownicy Biura Projektowego Uczelni Nauk Społecznych
tel. (42) 232 74 89
Pn-Pt w godz. 09.00 - 13.00

oraz

koordynator – Edyta Sabicka 
tel. 698-160-002

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

6-7.09.2018 i 8-9.09.2018 - Szkolenie "Zmiany prawa oświatowego ...", S.Zieliński

14-16.09.2018 - Szkolenie "Tworzenie szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego...", W.Sokołowski, M.Wilmowski

14-15.09.2018 - Szkolenie "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej", M.Wielebski

21-23.09.2018 - Szkolenie "Tworzenie szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego...", W.Sokołowski, M.Wilmowski

  

29-30.09.2018 - Szkolenie "Doradztwo zawodowe w nowej strukturze oświatowej", M.Wilmowski

06-07.10.2018 - Szkolenie "Uprawnienia rodziców w świetle prawa oświatowego" - K.Durnaś

06-07.10.2018 - Szkolenie "Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa" - S.Zieliński

13-14.10.2018 - Szkolenie "Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa" - S.Zieliński

20-21.10.2018 - Szkolenie "Doradztwo zawodowe w nowej strukturze oświatowej", M.Wilmowski