Tytuł projektu: Właściwa ścieżka pracy

numer projektu: RPLD.08.02.01-10-0007/18
Projekt zakończony

Tytuł projektu: Kierunek - aktywizacja

numer projektu: RPLD.09.01.01-10-B027/18
Projekt zakończony

Od 2019 roku Uczelnia Nauk Społecznych rozpoczęła sondowanie potrzeb osób wykluczonych społecznie. UNS w swojej strukturze posiada zarejestrowaną instytucję szkoleniową RIS oraz agencję pośrednictwa pracy KRAZ. Dzięki temu nasze plany mogły przełożyć się na konkretne działania.

W 2019 roku Uczelnia postanowiła zaangażować się w realizację projektów aktywizacyjnych, aby bezpośrednio zapoznać się z grupą docelową, potrzebami osób wykluczonych oraz możliwościami ich wsparcia. Dzięki współpracy z firmą J&C Group Uczelnia Nauk Społecznych aktywnie uczestniczyła w realizacji dwóch projektów w województwie łódzkim:

Dzięki zaprzyjaźnionym firmom: WUB Development, BB Nieruchomości udało się zorganizować staże dla uczestników w/w projektów oraz znaleźć dla nich zatrudnienie. Nie bez znaczenia było też osobiste wsparcie pracowników Uczelni dla uczestników projektów – często osób w ciężkiej sytuacji życiowej.

Zdobyte doświadczenia i wnioski wykorzystywane są do badań w zakresie włączania tego typu osób do społeczeństwa oraz stały się dobrą podstawą do planów zainicjowania nowego programu studiów ściśle ukierunkowanego na kształcenie studentów, którzy podejmą się tej ciężkiej i odpowiedzialnej społecznie pracy.

 

  Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej Edukacja przyszłości