Misja Uczelni

Wybór uczelni oraz kierunku studiów to ważna decyzja w życiu każdego człowieka. Wybór ten może zdecydować o naszym sukcesie zawodowym.
W obecnych czasach rynek pracy stał się bardziej wymagający dla absolwentów szkół wyższych. W coraz mniejszym stopniu liczą się zapisy na uzyskanym dyplomie, a w coraz większym kwalifikacje i praktyczna wiedza zdobyta podczas studiów. To było celem powołania do życia Uczelni Nauk Społecznych - chęć przekazania praktycznych umiejętności i aktualnej wiedzy niezbędnej do znalezienia pracy oraz odniesienia sukcesu we współczesnej rzeczywistości gospodarczej.

Zebraliśmy grono czynnych zawodowo praktyków życia społecznego i gospodarczego - i to oni stanowią naszą kadrę dydaktyczną.

Wykorzystaliśmy najlepsze własne doświadczenia w organizowaniu procesu edukacji, dzięki czemu możemy zaproponować metody i techniki kształcenia unikatowe na Polskim rynku, które pozwalają uzyskać najbardziej poszukiwane kompetencje zawodowe zarówno tym, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy, jak i tym, którzy są czynni zawodowo i planują swój awans zawodowy

Praktyczność i nowoczesność naszych studiów stanowią dla nas największą wartość, którą chcielibyśmy przekazać Wam - obecnym i przyszłym Studentom UNS !