Baza aktów wewnętrznych UNS

Statut UNS

Dokument określający sprawy związane z funkcjonowaniem Uczelni Nauk Społecznych.
Statut UNS

Regulamin organizacyjny UNS

Regulamin organizacyjny UNS

Regulamin Studiów UNS

Znajdują się w nim wszystkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu studiów.
Regulamin Studiów UNS z dnia 25 marca 2017r.
Regulamin Studiów UNS z dnia 27 kwietnia 2019r.

Regulamin Samorządu Studenckiego UNS

Określa cele i zadania organizacji reprezentującej interesy wszystkich studentów UNS
Regulamin Samorządu Studenckiego UNS z dnia 25 marca 2017r.

Strategia rozwoju Uczelni na lata 2021-2025

Strategia rozwoju uczelni

Raport samooceny UNS

Kierunek: pedagogika