Baza aktów wewnętrznych UNS

Statut UNS

Dokument określający sprawy związane z funkcjonowaniem Uczelni Nauk Społecznych.
Statut UNS

Regulamin Studiów UNS

Znajdują się w nim wszystkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu studiów.
Regulamin Studiów UNS z dnia 25 marca 2017r.

Regulamin Samorządu Studenckiego UNS

Określa cele i zadania organizacji reprezentującej interesy wszystkich studentów UNS
Regulamin Samorządu Studenckiego UNS z dnia 25 marca 2017r.

Uchwały rekrutacyjne UNS

Wskazują warunki, terminy i tryb rekrutacji w danym roku akademickim
Uchwała rekrutacyjna z dnia 25 marca 2017r.
Uchwała rekrutacyjna nr 1 z dn. 14.12.2018 r.
Uchwała rekrutacyjna nr 2 z dn. 14.12.2018 r.