mgr Joanna Mikulska

Facebook Twitter Linkedin
Pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, od 1998 roku gromadzi doświadczenie zawodowe. Od 2006 roku realizuje się w pracy logopedycznej z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju ze spektrum autyzmu. Autorka szkoleń: „Praca z uczniem z Zespołem Aspergera w placówce edukacyjnej”, „Jak komunikować się z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?”, „Stosowana Analiza Behawioralna kontra Metoda Opcji w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu”, „Dziecko z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu w terapii logopedycznej – przegląd metod” dla członków Polskiego Związku Logopedów Oddziału w Łodzi. Współautorka szkoleń: „Jestem taki sam jak Wy” oraz „Jestem autystycznym nastolatkiem – czy można się ze mną dogadać?” zorganizowanych na terenie Navicula Centrum w Łodzi. Autorka serii zeszytów logopedycznych „Logotomy”, „Ćwiczenia kompetencji językowych” oraz pomocy logopedycznych „Pociąg do Sykowa” i „Pociąg do Szumowa”.