mgr Ewelina Kobiela

Facebook Twitter Linkedin

Psycholog, oligofrenopedagog oraz arteterapeuta. Posiada doświadczenie w prowadzeniu Treningu Umiejętności Społecznych oraz terapii behawioralnej i psychoedukacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Przeprowadza diagnozę funkcjonalną, psychologiczną i pedagogiczną u dzieci z trudnościami rozwojowymi. Jest również animatorką warsztatów integracyjnych dla młodszych i starszych dzieci. Obecnie pracuję w szkol podstawowej jako nauczyciel wspomagający do dziecka z autyzmem. Zainteresowania koncentrują się na poznaniu i późniejszym wykorzystaniu naturalnych procesów neurobiologicznych rozwoju jednostki. Wiedzę z zakresu neurodydaktyki wykorzystuje przy planowaniu terapii i wydobywaniu drzemiących w młodych jednostkach zasobów twórczych i poznawczych.