dr Hubert Paluch, EMBA

Facebook Twitter Linkedin

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (marketing usług profesjonalnych), absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, absolwent prestiżowych studiów biznesowych Executive Master of Business Administration w Warszawie i Apsley School London. Posiada uprawnienia Ministra Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, stypendysta Programu LLP Erasmus w: Vysoka Skola Obchodni w Pradze, Avans Hogeschool of International Studies w Bredzie w Holandii, w Wirtschaftsuniversiatat w Wiedniu w Austrii. Obecnie Prorektor ds. Współpracy Zagranicznej w UNS w Łodzi, Pełnomocnik Rektora ds. Zarządzania Procesowego i Realizacji Strategii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, członek rady nadzorczej APS we Wrocławiu, Członek Zespołu Doradczego ds. Społecznej Odpowiedzialności Nauki oraz Działalności Upowszechniającej Naukę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Doradca Biznesowy REFAL Co Group w Nikozji na Cyprze – korporacji inwestycji finansowych. Współpracuje w ramach projektów edukacyjnych z Z-WAY TO EXCELLENCE dr Ralph Zurcher w Niemczech i w Szwajcarii, Instytut Zarządzania PROGRESSIO – CEO, Fund Souk Analytics – CEO, DZ FOOD & SUPPLEMENTS LTD, Cyprus - Członek Zarządu i CEO, członek Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Oddział w Gnieźnie. Na zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosława Gowina, brał czynny udział w pracach konsultacyjnych Narodowego Kongresu Nauki przy tworzeniu nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. Ustawy 2.0 w obszarze niepublicznego szkolnictwa wyższego. W latach 2013-2019 Rektor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Gnieźnie, a w latach 2010-2013 Dziekan Wydziału Zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Wągrowcu, wykładowca Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu i w Gnieźnie, Członek Prezydium i Pełnomocnik Prezydium ds. Kontaktów Zewnętrznych Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Organ Prowadzący pierwszego w powiecie wągrowieckim Niepublicznego Przedszkola dla dzieci ze spektrum autyzmu - Centrum Wspomagania Rozwoju i Terapii Dziecka Progressio, nauczyciel akademicki, trener biznesu m. in. dla CDU DGE Bruxelles, Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji w Lublinie, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managemensystemen czy MTD Consulting. Autor i współautor ponad 30 artykułów naukowych i 3 książek m. in. książki pt.: „(Nie)profesjonalny rynek usług szkoleniowych w Polsce”. Organizator i aktywny uczestnik (członek board’ów) wielu konferencji krajowych i zagranicznych m .in konferencji Start-Up w Luzernie w Szwajcarii, w latach 2008-2010 Członek Editorial Board w obszarze badań naukowych w Szwajcarii Global Management Institute oraz Zastępca Dyrektora Innovating Management Institute, obecnie członek Editorial Board Global Partnership Management Institute, specjalista ds. rynku usług szkoleniowych w ramach projektu: „Foresight-sieci gospodarcze Wielkopolski” w Politechnice Poznańskiej – współautor scenariuszy transformacji wiedzy do gospodarki, aktywny członek Stowarzyszenia Miłośników Muzeum Polskiego w Rapperswil w Szwajcarii, inicjator i współzałożyciel Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wągrowcu, który liczy ponad 300 słuchaczy w ponad 25 sekcjach tematycznych. Sponsor i organizator akcji charytatywnych, przedsięwzięć obywatelskich, wykładów otwartych, organizacji społecznych i studenckich o charakterze naukowym oraz przedsięwzięć na płaszczyźnie nauka i praktyka. Wielokrotnie nagradzany m.in: statuetką za zainicjowanie i założenie Stowarzyszenia dla osób 50+ Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, za zaangażowanie w rozwój szkolnictwa wyższego w Wągrowcu – Medalem Burmistrza Miasta Wągrowca, Mecenas Kultury Wągrowca 2014, statuetką i nagrodą rektora GSW Milenium prof. dr Lechosława Gawreckiego za zaangażowanie i nowatorskie pomysły rozwijające Wydział Zamiejscowy GSW Milenium w Wągrowcu – 2013r., później Tarczą Herbową GSW Milenium za pełnienie funkcji Rektora uczelni, wyróżnienie za wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża, medal za wsparcie Komitetu Fundacji Sztandaru Komendy HUFCA ZHP w Wągrowcu. W 2018 roku nagrodzony za wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w Gnieźnie i w Wągrowcu Medalem Labor Omnia Vincit Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. członek Rady Programowej Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.