Projekt "Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego "
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020..

 

Tytuł projektu:

SZKOŁA ĆWICZEŃ DLA MIASTA SIERPC, PŁOCKA
ORAZ POWIATU SIERPECKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

numer projektu: POWR.02.10.00-00-5020/19

PIERWSZA SZKOŁA ĆWICZEŃ Z UNS!

W latach 2019-2021 Uczelnia Nauk Społecznych współrealizuje innowacyjny projekt edukacyjny „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego”.
Projekt nr POWR.02.10.00-00-5020/19 pn. "Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego " - szkoła ćwiczeń w Sierpcu jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu – szkole wiodącej  - zostaną m.in. wyremontowane, wyposażone i przygotowane 4 pracownie  przedmiotowe: językowa, informatyczna, przedmiotów przyrodniczych i matematyczna.

Główny cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty. W realizowanym przez nauczycieli i uczniów projekcie zaplanowane zostały działania mające na celu ich wsparcie w obszarach przedmiotowych:  matematyka, języki obce, przedmioty przyrodnicze, informatyka. Nauczyciele ze szkoły wiodącej i szkół współpracujących, będą brali udział w warsztatach i szkoleniach metodycznych, sieciach wsparcia, konsultacjach, konferencjach, szkoleniach e-learningowych, lekcjach pokazowych. Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

Grupę docelową projektu stanowią:

  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego nr 3 w Sierpcu, która otrzyma wsparcie w ramach projektu i będzie pełniła funkcję szkoły ćwiczeń oraz dyrektor i nauczyciele tej szkoły. Grupa docelowa to nauczyciele szkoły, którzy posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. Uczą w szkole przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków bądź są nauczycielami nauczania początkowego lub bibliotekarzami.
  • Szkoły podstawowe i średnie - szkoły, których siedziba znajduje się na terenie woj. mazowieckiego, powiatu sierpeckiego.
  • Nauczyciele szkół podstawowych - osoby pracujące w szkołach podstaw. na terenie woj. mazowieckiego, zatrudnione na stanowisku nauczyciela. Posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej i średniej,
  • Dyrektorzy szkół objętych wsparciem - osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej z terenu woj. Mazowieckiego.

Projekt obejmie wsparciem:

  • 6 szkół podstawowych i 1 liceum z terenu woj. mazowieckiego, powiatu sierpeckiego.

 

Benificjent projektu:

Gmina Miasto Sierpc

logo

 

 

 

 

Partnerzy projektu:

Uczelnia Nauk Społecznych
 
logo
 
 
 
 
 
 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Czarodziejski ogród” – Płock
logo
 
 
 
 


Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU-JETTER  – Włocławek

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej Sierpc
 

Szkoła ćwiczeń:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu

 
 

Szkołami współpracującymi są:

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie,
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach,
Szkoła Podstawowa im. Władysława S. Reymonta w Szczutowie,
Szkoły Katolickie Płock,
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sierpcu,
Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu.

 

Koordynator projektu:
Katarzyna Migdalska
kaja66@op.pl
kom. 609 154 271
 
Koordynator projektu w UNS:
Biuro Projektów UNS
dr inż. Konrad Jędrzejczyk
Telefon: (42) 232 74 88
projekty@uns.lodz.pl
 
  Edukacja przyszłości Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi