Projekt "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego "
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Tytuł projektu:

Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej
województwa kujawsko-pomorskiego

numer projektu: POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19

W latach 2020-2022 Uczelnia Nauk Społecznych współrealizuje projekt edukacyjny „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego”.

Projekt nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 pn. " Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego " realizowany jest przez Powiat Włocławski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie modelowej szkoły ćwiczeń. Ta z kolei będzie stanowić element systemu doskonalenia nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych.

W ramach projektu w dwóch wiodących szkołach:

 • Liceum Ogólnokształcące w Kowalu
 • Liceum Ogólnokształcące w Lubrańcu,

zostaną utworzone cztery pracownie przedmiotowe (LO w Kowalu – w matematyczną i przyrodniczą, natomiast LO w Lubrańcu w językową i informatyczną).

Cele projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest przygotowanie szkoły do pełnienia roli szkoły ćwiczeń dla nauczycieli i studentów oraz przygotowanie pracowni (matematycznej, przyrodniczej, językowej, informatycznej) i podniesienie kompetencji nauczycieli

Zaś celem szczegółowym jest podniesienie kompetencji 100 nauczycieli z czterech obszarów przedmiotowych: matematyki, informatyki, języków obce i przedmiotów przyrodniczych, poprzez udział w warsztatach, wizytach studyjnych, lekcjach pokazowych oraz utworzenie czterech pracowni przedmiotowych: matematycznej , informatycznej, językowej, przyrodniczej.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią nauczyciele oraz dyrektorzy (100 osób) szkół objętych wsparciem w ramach szkoły ćwiczeń, zarówno ze szkół wiodących jak i współpracujących.

Projekt obejmie swoim zasięgiem:

9 szkół (2 szkoły wiodące i 7 szkół współpracujących):

 • Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego w Zespole Szkół w Lubrańcu
 • Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół w Kowalu,
 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Cypriance,
 • Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kłóbce,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie,
 • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu.

 

Benificjent projektu:

Powiat Włocławski

logo

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy projektu:

Uczelnia Nauk Społecznych
 
logo
 
 
 
 
 
 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju - Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU-JETTER  – Włocławek

Anna Jurewicz Coaching Szkolenia Zarządzanie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Razem Lepiej - Toruń
 

 

Koordynator projektu w UNS:
Biuro Projektów UNS
dr inż. Konrad Jędrzejczyk
Telefon: (42) 232 74 88
projekty@uns.lodz.pl

 

 
  Edukacja przyszłości Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi