Szanowni Studenci

Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW do 30 września 2020 r. W związku z tym zajęcia dydaktyczne w Uczelni Nauk Społecznych do tego czasu zostają odwołane. (całość komunikatu)

Proces kształcenia odbywa się zdalnie na platformie e-learningowej UNS

Prosimy o załatwianie spraw studenckich telefonicznie lub mailowo. Osobisty kontakt w obecnej sytuacji nie jest wskazany.

Rektorat zostaje zamknięty dla interesantów.

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego oraz mailowego.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować. Poniżej link do najnowszych rekomendacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-zwiazku-z-sytuacja-zagrozenia-epidemiologicznego-w-kontekscie-pracownikow-uczelni

Tok studiów

  • Programy studiów na poszczególych kierunkach i poziomach kształcenia, realizowanych w Uczelni Nauk Społecznych posiadają modułową strukturę, pozwalającą na projektowanie optymalnej ścieżki kształcenia dla każdego Studenta.
  • Rekrutacja odbywa się na konkretny kierunek studiów - w toku pierwszego semestru studiów (zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich) Student dokonuje wyboru specjalności - zapoznaj się z aktualną OFERTĄ
  • Deklaracje dotyczące wyboru specjalności zbierane są za pośrednictwem Wirualnej Uczelni.
  • Gwarancją uruchomienia specjalności jest wybranie danej specjalności przez przynajmniej 15 studentów.