Tok studiów

  • Programy studiów na poszczególych kierunkach i poziomach kształcenia, realizowanych w Uczelni Nauk Społecznych posiadają modułową strukturę, pozwalającą na projektowanie optymalnej ścieżki kształcenia dla każdego Studenta.
  • Rekrutacja odbywa się na konkretny kierunek studiów - w toku pierwszego semestru studiów (zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich) Student dokonuje wyboru specjalności - zapoznaj się z aktualną OFERTĄ
  • Deklaracje dotyczące wyboru specjalności zbierane są za pośrednictwem Wirualnej Uczelni.
  • Gwarancją uruchomienia specjalności jest wybranie danej specjalności przez przynajmniej 15 studentów.