Samorząd Studencki UNS

Facebook Twitter Linkedin

Samorząd Studencki reprezentuje interesy studentów oraz realizuje szereg zadań związanych ze współdziałaniem z Władzami Uczelni w zakresie procesu kształcenia, podziału środków materialnych w ramach pomocy materialnej oraz inicjuje i wspiera działalność naukową, kulturalną, wychowawczą, sportową i turystyczną studentów Uczelni. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami funkcjonowania tego organu: