Szanowni Studenci

Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW do 30 września 2020 r. W związku z tym zajęcia dydaktyczne w Uczelni Nauk Społecznych do tego czasu zostają odwołane. (całość komunikatu)

Proces kształcenia odbywa się zdalnie na platformie e-learningowej UNS

Prosimy o załatwianie spraw studenckich telefonicznie lub mailowo. Osobisty kontakt w obecnej sytuacji nie jest wskazany.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować. Poniżej link do najnowszych rekomendacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-zwiazku-z-sytuacja-zagrozenia-epidemiologicznego-w-kontekscie-pracownikow-uczelni

Samorząd Studencki UNS

Facebook Twitter Linkedin

Samorząd Studencki reprezentuje interesy studentów oraz realizuje szereg zadań związanych ze współdziałaniem z Władzami Uczelni w zakresie procesu kształcenia, podziału środków materialnych w ramach pomocy materialnej oraz inicjuje i wspiera działalność naukową, kulturalną, wychowawczą, sportową i turystyczną studentów Uczelni.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami funkcjonowania tego organu:

 

Skład Samorządu Studenckiego UNS
w Roku Akademickim 2018/2019

Madziar Monika (II rok LIC PED) - przewodnicząca
Morzyszek Tomasz (II rok MGR PED)
Orczykowski Damian (I rok LIC PED)
Rojber Agnieszka (III rok LIC BW)
Sawiczuk Sylwia (I rok LIC PED)
Strojek Łukasz (II rok MGR PED)
Wronka Łukasz (II rok LIC BW)
Zientala Monika (III rok LIC PED)