Szanowni Studenci

Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW do 10 kwietnia 2020 r. W związku z tym zajęcia dydaktyczne w Uczelni Nauk Społecznych do tego czasu zostają odwołane. (całość komunikatu)

Proces kształcenia odbywa się zdalnie na platformie e-learningowej UNS

Prosimy o załatwianie spraw studenckich telefonicznie lub mailowo. Osobisty kontakt w obecnej sytuacji nie jest wskazany.

Rektorat zostaje zamknięty dla interesantów.

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego oraz mailowego.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować. Poniżej link do najnowszych rekomendacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-zwiazku-z-sytuacja-zagrozenia-epidemiologicznego-w-kontekscie-pracownikow-uczelni

Biuro Praktyk UNS


Dyżury Biura Praktyk

mgr Maciej Szpak

Każdy piątek w godzinach
1200 - 1400
Każda sobota zjazdowa w godzinach:
830 - 1030

UWAGA!
Dyżur z dnia 13.03.2020 (pt) zostaje zastąpiony
dyżurem w dniu 11.03.2020 (śrd) w godz. 14.00-15.30

Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część studiów o profilu praktycznym i są organizowane zgodnie z zaleceniami dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia, odnoszącymi się do zasad i form odbywania praktyk wskazanych w Regulaminie Studiów UNS. Zapoznaj się z podstawowymi dokumentami regulującymi kwestie odbywania praktyk: