Biuro Praktyk UNS

Dyżury Biura Praktyk
mgr Maciej Szpak
Każda sobota zjazdowa w godzinach:
830 - 1030

Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część studiów o profilu praktycznym i są organizowane zgodnie z zaleceniami dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia, odnoszącymi się do zasad i form odbywania praktyk wskazanych w Regulaminie Studiów UNS. Zapoznaj się z podstawowymi dokumentami regulującymi kwestie odbywania praktyk: