Biuro Praktyk UNS


Dyżury Biura Praktyk

mgr Maciej Szpak

Każdy piątek w godzinach
1200 - 1400
Każda sobota zjazdowa w godzinach:
830 - 1030

Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część studiów o profilu praktycznym i są organizowane zgodnie z zaleceniami dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia, odnoszącymi się do zasad i form odbywania praktyk wskazanych w Regulaminie Studiów UNS. Zapoznaj się z podstawowymi dokumentami regulującymi kwestie odbywania praktyk: