Szanowni Studenci

W trosce o zapewnienie naszym studentom możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i rekomendacjami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Władze Uczelni Nauk Społecznych zdecydowały, że organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będzie odbywać się w modelu mieszanym.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w większości w formie on-line (za pośrednictwem usługi Teams oraz z wykorzystaniem platformy e-learningowej UNS), zaś wybrane przedmioty będą realizowane w formie hybrydowej (kształcenie stacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) lub stacjonarnej. Informację, które zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej otrzymacie Państwo od prowadzących oraz znajdziecie na Wirtualnej Uczelni.

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora UNS w tej sprawie:

ZARZĄDZENIE REKTORA UNS Z DNIA 21.09.2020 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM RA 2020/2021 W ZWIĄZKU Z COVID-19

Strefa Studenta

Przestrzeń strefy została stworzona z myślą o potrzebach Studentów Uczelni Nauk Społecznych i zawiera linki do najważniejszych wykorzystywanych w toku organizacji i realizacji procesu kształcenia na studiach wyższych, jak również kluczowe informacje dotyczące toku studiów, praktyk studenckich, pomocy materialnej a także różnych form aktywności studenckiej i naukowej.