Zarządzenie nr 3/2022 Rektora UNS z dnia 28 marca 2022r. w sprawie organizacji zajęć po 20-stym kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Rektora nr 3/2022


Zarządzenie nr 2/2022 Rektora UNS z dnia 7 lutego 2022r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22

Zarządzenie Rektora nr 2/2022

Strefa Studenta

Przestrzeń strefy została stworzona z myślą o potrzebach Studentów Uczelni Nauk Społecznych i zawiera linki do najważniejszych wykorzystywanych w toku organizacji i realizacji procesu kształcenia na studiach wyższych, jak również kluczowe informacje dotyczące toku studiów, praktyk studenckich, pomocy materialnej a także różnych form aktywności studenckiej i naukowej.