Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów ze szkół i placówek województwa łódzkiego do udziału w projekcie edukacyjnym realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i Uczelnię Nauk Społecznych

„Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach”
w roku szkolnym 2017/18

W ramach realizacji projektu zapraszamy Państwa na cykl czterech konferencji połączonych z warsztatami
Data Tematyka Forma spotkania Czas Miejsce
15.XI.2017 Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole publicznej Konferencja
Warsztaty
14.30-17.30 WODN w Łodzi,
ul. Wólczańska 202
17.I.2018 Praca z uczniem ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera Konferencja
Warsztaty
14.30-18.00 UNS,
ul. Kamińskiego 21
14.III.2018 Jak wspierać i wspomagać ucznia z wadami rozwoju mowy niedosłuch, afazja… Konferencja
Warsztaty
14.30-18.00 SOSW dla dzieci niesłyszących
Ul. Krzywickiego 20
16.V.2018 Uczeń z zaburzeniami zachowania. Strategie pracy w środowisku szkolnym Konferencja
Warsztaty
14.30-18.00 UNS,
ul. Kamińskiego 21
 

Uwagi organizacyjne:

  • W ramach projektu edukacyjnego każdy uczestnik może skorzystać z wybranych konferencji lub uczestniczyć w pełnym cyklu proponowanym w ramach projektu.
  • Po każdej konferencji otrzymacie Państwo zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia, natomiast osoby uczestniczące w pełnym cyklu konferencji otrzymają dodatkowo certyfikat uczestnictwa w projekcie edukacyjnym.
  • Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszym projekcie edukacyjnym, życząc aby zdobyte doświadczenia stały się inspiracją do doskonalenia własnej praktyki pedagogicznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszym projekcie edukacyjnym, życząc aby zdobyte doświadczenia stały się inspiracją do doskonalenia własnej praktyki pedagogicznej w edukacji włączającej.

 

ORGANIZATORZY

 

 


PATRONAT HONOROWY

 

 

 

Osoba kontaktowa ze strony UNS
Edyta Sabicka
edyta.sabicka@uns.lodz.pl