NOE Edu Jetter Włocławek

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych.

Akredytacja

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.

Bogata oferta

Zapoznaj się z naszą ofertą doradczo-metodyczną.


Nasza Lokalizacja

  • www.noeedujetter.pl
  • Adres: ul. Łanowa 23 a, 87-800 Włocławek
  • Telefon: (54) 232 37 07; 660 887 300; 662 923 513
  • Email: ezj@noeedujetter.pl
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:30