IDKP Edukacja Warszawa

Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych "EDUKACJA" istnieje od 2003 roku. Jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli posiadającą prawo prowadzenia działalności na terenie całego kraju. Celem placówki jest: dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i osób podejmujących pracę pedagogiczną, badanie potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli, planowanie i organizowanie efektywnej współpracy z nauczycielami, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry zarządzającej i nauczycieli oraz wspieranie ich awansu zawodowego. Działania placówki podejmowane są na polu organizacji i realizacji szkoleń, warsztatów i kursów z zakresu obejmującego obszar nauczania, wychowania, patologii społecznej profilaktyki i szeroko pojętego rozwoju kompetencyjności nauczyciela.

Prowadzimy działalność edukacyjną oraz popularyzatorską.

Prowadzimy kursy kwalifikacyjne i doskonalące, wykłady, seminaria i konferencje naukowe, konsultacje i inne formy edukacji. Organizujemy odczyty naukowe, angażujemy się w działalność wydawniczą. Współpracujemy w innymi instytucjami oświatowymi w ramach wymiany wartościowych doświadczeń.

Oferta dostosowana do potrzeb

Oferta placówki wynika z diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli i nowych problemów, jakie pojawiają się na polu edukacji. Nauczycielom korzystającym z naszych szkoleń oferujemy wysoki poziom przygotowania merytorycznego edukatorów, ciekawe zajęcia i propozycje rozwiązań praktycznych, zorientowane na rozwój ich kompetencji zawodowych.


Nasza Lokalizacja

  • www.idkp.edu.pl
  • Adres: ul. Urbanistów 3 (w Zespole Szkół nr 26), 02-397 Warszawa
  • Telefon: 601 151 389; 506 942 234
  • Email: edukacja@idkp.edu.pl
  • Godziny pracy: 11:00 - 19:00

Kwalifikacyjne studia podyplomowe
Studia podyplomowe w Warszawie