CE Stachowiak Group

Specjalizujemy się we wprowadzaniu nowoczesnych technologii w edukacji. Organizujemy studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz pracowników oświaty. Dopełnieniem naszej oferty edukacyjnej są kursy językowe, które prowadzimy w trybie stacjonarnym w Warszawie i Piotrkowie Tryb. oraz w systemie na odległość z wykorzystaniem naszej platformy e-learningowej.

E-learning - zalety e-edukacji!

Zajęcia z wykorzystaniem platformy do zdalnego nauczania. Wykładowcy udostępniają materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania, a student sam decyduje, kiedy się uczy. W zajęciach można uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon. Szczególnie interesująca oferta dla polskich studentów mieszkających za granicą.

Wysoka jakość kształcenia

Opiekę merytoryczną nad studiami podyplomowymi sprawuje Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi. Nasi wykładowcy i trenerzy to wysokiej klasy eksperci i specjaliści w swoich dziedzinach, ze znaczącym dorobkiem naukowym oraz z wieloletnim doświadczeniem akademickim i zawodowym. Wspiera nas również dział IT i zespół specjalistów posiadający międzynarodowe doświadczenie w nauczaniu języków obcych.


Nasza Lokalizacja