Firma szkoleniowo-doradcza Anna Szywała

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych.

Akredytacja

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.

Bogata oferta

Zapoznaj się z naszą ofertą doradczo-metodyczną.


Nasza Lokalizacja

  • www.annaszywala.pl
  • Adres: ul. Łukasińskiego 2/3; 58-100 Świdnica
  • Telefon: (74) 857 72 83; tel./fax (74) 852 24 73
  • Email: biuro@annaszywala.pl
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:30