Sukces - Niepubliczny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli

Niepubliczny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli w Śremie jest placówką skoncentrowaną na poszerzaniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Stawiamy sobie za cel działalności naszego ośrodka możliwość dzielenia się zdobytą wiedzą, doświadczeniami, umiejętnościami, obserwacjami, refleksjami i wypracowanymi najlepszymi rozwiązaniami danych sytuacji problemowych.

Aktualizowana oferta

Systematycznie poszerzamy ofertę edukacyjną i szkoleniową

Szkolenia na zamówienie

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje obszarów tematycznych


Nasza Lokalizacja


Studia podyplomowe