Akademicki Instytut Edukacji

Polska Edukacja zajmuje się edukacją osób dorosłych, nauczycieli i kształceniem specjalistycznym. W ramach struktury organizacyjnej POLSKIEJ EDUKACJI prowadzone są trzy instytuty edukacyjne, wpisane do właściwych rejestrów jako placówki kształcenia ustawicznego dorosłych i doskonalenia nauczycieli - o zasięgu ogólnopolskim. Instytuty edukacyjne założone przez firmę POLSKA EDUKACJA: Instytut Doskonalenia Nauczycieli, Instytut Promocji Ratownictwa, Akademicki Instytut Edukacji.

Blended learning

Wszystkie nasze formy edukacyjne są realizowane w systemie blended learning (kształcenia hybrydowego). Oznacza to, że zajęcia są realizowane w oparciu o naszą platformę e-learningową oraz w czasie zjazdów zblokowanych.

Współpraca z uczelniami wyższymi

Przy realizacji poszczególnych studiów podyplomowych i kursów współpracujemy z uczelniami wyższymi i instytucjami zagranicznymi.


Nasza Lokalizacja