KPSS Biłograj

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju prowadzi kompleksowe działania w obszarze edukacji i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz szkoleń specjalizacyjnych z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Opieka naukowo-dydaktyczna

Działamy pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny sprawuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


Nasza Lokalizacja