KPSS Biłograj

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju prowadzi kompleksowe działania w obszarze edukacji i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz szkoleń specjalizacyjnych z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Opieka naukowo-dydaktyczna

Działamy pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny sprawuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


Nasza Lokalizacja


> Biłgoraj | Uczelnia Nauk Społecznych

Błąd


Whats this about?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing metus elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Quisque rutrum pellentesque imperdiet.

Come back later

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.

Get in Touch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla.