MODM Białystok

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych.

Akredytacja

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.

Bogata oferta

Zapoznaj się z naszą ofertą doradczo-metodyczną.


Nasza Lokalizacja

  • www.modm.bialystok.pl
  • Adres: ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok
  • Telefon: (85) 664 23 51, (85) 869 12 50, fax: (85) 664 23 51 w. 15
  • Email: modm@modm.bialystok.pl
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:30