Opis kierunku

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę na temat natury człowieka oraz odkryć mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem wybierz kierunek PSYCHOLOGIA - jednolite studia magisterskie. Studia trwają 10 semestów i koncentują się na szerokim spektrum zagadnień psychologicznych, zgłębianiu wpływu emocji i motywacji na działanie człowieka, analizach rozwoju osobowości i temperamentu, różnicach indywidualnych i relacjach międzyludzkich. Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności osobistych oraz kompetencji psychologicznych. Zapewnia interdyscyplinarne i kompleksowe przygotowywania do pracy na stanowisku psychologa w różnych przestrzeniach aktywności zawodowowej oraz udzielania profesjonalnego wsparcia psychologicznego w odniesieniu do wybranej specjalności. Wybierz studia na kierunku PSYCHOLOGIA i zaplanuj indywidualną scieżkę kariery.

Podstawy prawne

  • Decyzja Ministerstwa Edukacji i Nauki z dn. 20.05.2021 nadająca Uczelni Nauk Społecznych uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Psychologia na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Zobacz decyzję:

 

Specjalności na kierunku Psychologia - studia jednolite