dr Jacek Buczyński

dr Jacek Buczyński

Facebook Twitter Linkedin

Jest psychologiem, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w psychologii klinicznej oraz dziecięcej. Na uczelniach wyższych pracuje od roku 2002. Prowadzi pomoc psychologiczną w zakresie: zaburzeń zachowania i emocji, depresji, problemów wychowawczych, konfliktów rówieśniczych, rozwiązywania konfliktów w grupie, adaptacji do nowego środowiska społecznego. Prowadzi zajęcia w szkołach oraz udziela porad dotyczących wyboru przyszłej szkoły i zawodu. Zajmuje się również pomocą w zakresie profilaktyki uzależnień młodzieży, prowadzi zajęcia warsztatowe na terenie szkół, spotkania z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem.