dr Anna Kubiak

dr Anna Kubiak

Facebook Twitter Linkedin

Biochemik, doktor nauk przyrodniczych (specjalność genetyka molekularna). Od wielu lat zajmuje się zawodowo problematyką zdrowia człowieka w różnych aspektach – między innymi szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Tych właśnie zagadnień dotyczą zajęcia, które prowadzi w Uczelni Nauk Społecznych. Realizuje zajęcia z biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania oraz seminarium dyplomowe. W uczelni pełni również funkcję przewodniczącej Komisji Stypendialnej. Interesuje się problematyką zdrowego odżywiania oraz zdrowia seksualnego i prokreacyjnego. Wśród różnych kierunków studiów podyplomowych, w ofercie Uczelni znajduje się kurs jej autorstwa, przeznaczony dla nauczycieli przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Działa na rzecz aktywizacji społecznej seniorów. Przygotowała i realizuje edukacyjny projekt prozdrowotny pt. „Główne aspekty procesu starzenia się organizmu ludzkiego i ich wpływ na jakość życia seniorów” przeznaczony dla Klubów Aktywnego Seniora. Jest również aktywnie zaangażowana w prace Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód.