Opis kierunku

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę na temat natury człowieka oraz odkryć mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem a jesteś absolwentem studiów wyższych wybierz kierunek PSYCHOLOGIA w wariancie skróconym. W zależności od dotychczasowego wykształcenia, doświadczeń i planów zawodowych czas trwania studiów może ulec skróceniu nawet do 3 lat - 6 semestrów. Studia koncentrują się na szerokim spektrum zagadnień psychologicznych, zgłębianiu wpływu emocji i motywacji na działanie człowieka, analizach rozwoju osobowości i temperamentu, różnicach indywidualnych i relacjach międzyludzkich. Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności osobistych oraz kompetencji psychologicznych. Zapewnia interdyscyplinarne i kompleksowe przygotowywanie do pracy na stanowisku psychologa w różnych przestrzeniach aktywności zawodowowej oraz udzielania profesjonalnego wsparcia psychologicznego w odniesieniu do wybranej specjalności. Wybierz studia na kierunku PSYCHOLOGIA i zaplanuj indywidualną ścieżkę kariery.

Wariant skrócony

Absolwenci studiów wyższych mogą złożyć podanie o Indywidualną Organizację Studiów oraz uznanie części osiągnięć z poprzednich studiów. Procedura pozwalająca na zaliczenie wybranych przedmiotów z programu studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia, umożliwi zdobycie pełnego wykształcenia psychologicznego, w czasie krótszym niż 5 lat. Wraz z podaniem o przyjęcie na wyższy semestr studiów należy złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne. Konieczne jest również dołączenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) wraz z suplementem do dyplomu. Jeśli suplement do dyplomu nie został wydany, należy dołączyć kartę przebiegu studiów z uczelni, w której uzyskano tytuł zawodowy.

Podstawy prawne

  • Decyzja Ministerstwa Edukacji i Nauki z dn. 20.05.2021 nadająca Uczelni Nauk Społecznych uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Psychologia na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Zobacz decyzję: