bip

Uczelnia Nauk Społecznych

Redakcja

Biuletyn Informacji Publicznej Uczelni Nauk Społecznych przygotował
Jarosław Karolak
Sekcja Informatyczna
42 232-74-82
jaroslaw.karolak@uns.lodz.pl