bip

Uczelnia Nauk Społecznych

Baza aktów wewnętrznych UNS

Statut UNS

Dokument określający sprawy związane z funkcjonowaniem Uczelni Nauk Społecznych.
Pobierz dokument

Regulamin organizacyjny UNS

Pobierz dokument

Regulamin Studiów UNS

Znajdują się w nim wszystkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu studiów.
Pobierz
Pobierz dokument z dn 27.04.2019

Regulamin Samorządu Studenckiego UNS

Określa cele i zadania organizacji reprezentującej interesy wszystkich studentów UNS.
Pobierz

Uchwały rekrutacyjne UNS

Wskazują warunki, terminy i tryb rekrutacji w danym roku akademickim.
Uchwała rekrutacyjna z dnia 25 marca 2017 r.
Uchwała rekrutacyjna nr 1 z dn. 14.12.2018 r.
Uchwała rekrutacyjna nr 2 z dn. 14.12.2018 r.
Uchwała rekrutacyjna nr 4 z dn. 27.04.2019 r.
Uchwała rekrutacyjna nr 5 z dn. 27.04.2019 r.

Regulaminy świadczeń dla studentów

Studenci Uczelni Nauk Społecznych mogą ubiegać się o różne formy pomocy materialnej:
  • Stypendum socjalne
  • Stypendium specjalne
  • Stypendum Rektora
  • Zapomogi losowe
Regulamin przyznawania pomocy materialnej UNS
Regulamin przyznawania pomocy materialnej UNS obowiązujący od 01.10.2019

Akademickie Biuro Karier UNS

Celem Akademickiego Biura Karier jest wspieranie i aktywizowanie studentów oraz absolwentów, kształcenie nowych umiejętności i podnoszenie kompetencji przydatnych na rynku pracy, a także pomoc w zdobywaniu pierwszych doświadczeń zawodowych.
Regulamin Akademickiego Biura Karier UNS