ZAPROSZENIE DO REALIZACJI WARSZTATÓW W PROJEKCIE „SZKOŁA ĆWICZEŃ (…)”

W związku z realizacją przez Uczelnię projektu: „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” nr POWR.02.10.00-00-5020/19 zapraszamy do składania ofert na trenerów warsztatów dla nauczycieli:

  1. Trener/Warsztat w grupach przedmiotowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych – dowiedz się więcej … (pdf)

Terminy składania ofert upływają 28 września 2020 roku, o godzinie 14.00