ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W PROJEKCIE „SZKOŁA ĆWICZEŃ (…)”

W związku z realizacją przez Uczelnię projektu: „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego”
nr POWR.02.10.00-00-3019/20 zapraszamy do składania ofert na:

  1. Trenera/ nauczyciela na opracowanie wzorcowych materiałów dydaktycznych – dowiedz się więcej …
  2. Osoba/ opracowanie graficzne materiałów szkoleniowych – dowiedz się więcej …

Terminy składania ofert upływają 28 września 2020 roku, o godzinie 14.00