Reportaż z XX Jubileuszowej Edycji
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej

05 marca 2018  roku w sali BAŁTYK  Kina Helios w Łodzi,  odbył się już po raz 20 Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolnej organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi oraz Kino Helios.   

W tym roku był to Festiwal Jubileuszowy pod hasłem „ 20 lat minęło….”.

Podczas odbywającego się konkursu, w którym równy udział mają dzieci zdrowe i niepełnosprawne w wieku od 3 do 10 lat, prezentowane były piosenki, których tematy nawiązywały do minionych Festiwali.

Dwadzieścia lat organizowanych przez nas Festiwali to szmat czasu, wiele radości, wspomnień. Nadszedł czas refleksji i podziękowania wszystkim, którzy przez te lata wspierali nas w organizacji imprezy. Dzięki wspierającym nas darczyńcom mogliśmy po raz kolejny nagrodzić wszystkich uczestników wspaniałymi nagrodami, dać tym samym chwilę radości i pozostać na dłużej w sercach małych artystów. Współudział dzieci zarówno z naszego miasta jak i regionu pozwala na zacieśnienie więzi między uczestnikami, zawarcie nowych przyjaźni, kontaktów, wymiany doświadczeń.

W tym roku w Festiwalu wzięło udział 18 placówek oświatowych. W tym przedszkola z Łodzi (102, 109, 137, 171, 175, 185, 206, 214, 221, Przedszkole Fundacji JIM, Przedszkole Integracyjne Hulajnoga) oraz  Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr3 „Jarzębinka” z Kutna, Miejskie  Przedszkole nr 3   Integracyjne ze Zgierza, Przedszkole Miejskie Nr 3 z Głowna i  Gminne Przedszkole z Rogowa oraz Szkoła Podstawowa  im. dr H. Jordana w Ksawerowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 33 w Łodzi.   

Dzieci podczas festiwalu bawiły się razem, bez względu na swoje trudności i rodzaj niepełnosprawności, bo przecież każde z dzieci przede wszystkim powinno cieszyć się zabawą i choć przez moment poczuć się małym artystą. poprzez wspólną zabawę, występy małych artystów przybliżyliśmy znaczenie tak ważnych wartości jak odpowiedzialność za siebie i innych, współdziałanie oraz empatia.  Współudział dzieci zarówno z naszego miasta jak i regionu pozwoliło na zacieśnienie więzi między uczestnikami, zawarcie nowych przyjaźni, kontaktów, wymianę doświadczeń przede wszystkim dobrą zabawę i pełną integrację.

O oprawę dźwiękową i akustyczną zadbała jak co roku wspaniała  Firma IP SOUND.

Po występach wręczone zostały nagrody dla wszystkich uczestników konkursu, oraz 3 wyróżnienia dla  zwycięzców wyłonionych przez Jury.   

Wszystkie nagrody zostały ufundowane dzięki dobroci naszych wspaniałych sponsorów: Uczelni Nauk Społecznych, Firmie Veolia, Oficynie Wydawniczej Impuls, Firmie Silver Glass,  Leroy Merlin, Wydawnictwu WIR, Firmie Takeda, Gonzo, Dandu,  ENDO, Fundacji Dorastaj z Nami.

Każdy mały wykonawca otrzymał pamiątkowe upominki, dyplom a dla przedszkola przygotowane były pamiątkowe dyplomy i pucharki. Trzy wyróżnione placówki otrzymały Granty na szkolenie Rady Pedagogicznej.
Na zakończenie Organizatorzy przygotowali bajkową  niespodziankę.

Dziękujemy przedstawicielom Kina Helios za pomoc w organizacji Jubileuszowego Festiwalu Piosenki.