Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Nauk Społecznych nawiązała współpracę z Collegium Humanum Szkołą Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie – to międzynarodowa uczelnia niepubliczna, którą tworzą wielowymiarowi wykładowcy akademiccy z uniwersalnym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i menedżerskim w obszarze edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego.

Naszym studentom i absolwentom Collegium Humanum pragnie zaproponować studia podyplomowe
Executive Master of Business Administration (MBA).

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) organizowane przez Collegium Humanum- Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu.

Program studiów Executive MBA pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych.

Executive MBA jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

Absolwenci studiów podyplomowych Executive MBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności i stając się tym samym renomowanymi specjalistami oraz ludźmi na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie Executive MBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy w systemie case study.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA nabywają spełnienie kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarzadzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Osoby zainteresowane mogą się zrekrutować i studiować również w Łodzi - w Uczelni Nauk Społecznych - u Przedstawiciela Programu Executive MBA - prof. Zbigniewa Domżała


Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia Executive MBA w Collegium Humanum w Warszawie i Apsley Business School w Londynie muszą posiadać odpowiedni poziom wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • Curriculum Vitae
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata zawierającego imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce urodzenia
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
 • dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za studia (opłata za I semestr lub opłata roczna)

Podstawą przyjęcia na studia MBA na poziomie Executive jest:

 • dostarczenie wymaganych dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Przedstawiciela Programu Executive MBA w UNS (adres na dole artykułu) – pocztą lub osobiście i umówić się telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.
 

Opłaty za studia

System opłat za studia

Liczba wpłat  Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna 9.500 zł
2 wpłaty półroczne 4,950 zł
4 wpłaty kwartalne 2.600 zł


Wpisowe 0 zł do 30 stycznia 2019

Wysokość opłat za studia nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.


Opłaty fakultatywne

 • London Executive MBA Summit (Apsley Business School) – wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Apsley Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.
 • Prague Executive MBA Summit (Newton College) – wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Newton College w Pradze w Czechach.

Opłaty fakultatywne są ustalane na bieżąco z ich organizatorem Partnerem studiów Executive MBA w zależności od liczby zainteresowanych wyjazdem (min. 10 osób).
Uczestnictwo w wyjazdach fakultatywnych London Executive MBA Summit i Prague Executive MBA Summit jest dobrowolne.

 • Legalizacja i uwierzytelnienie dyplomu ukończenia studiów (dyplom w języku angielskim Apsley Business School w Londynie) poprzez uzyskanie Apostille (klauzula apostille) w The Legalisation Office, Foreign & Commonwealth Office w Wielkiej Brytanii wynosi: 480,00 Eur (płatność na podstawie faktury wystawionej przez Apsley Business School w Londynie)


Rachunek bankowy do wpłat za studia MBA

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska
Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa
Nr rachunku: 82 1020 5561 0000 3102 3003 1017
PKO Bank Polski S A

Tytuł wpłaty: opłata wpisowego, opłata (wybrać: roczna, semestralna, ratalna) za studia podyplomowe, imię i nazwisko, EMBA.


Kontakt w Łodzi

PRZEDSTAWICIEL PROGRAMU EMBA w UNS
dr hab. Zbigniew Domżał, prof. UNS
tel.: 790 285 525
podyplomowe.lodz@humanum.pl

----------------------

Po więcej szczegółów dotyczących realizacji studiów EMBA zapraszamy na stronę Collegium Humanum