Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz
Szczęśliwego Nowego Roku
życzą władze i pracownicy
Uczelni Nauk Społecznych.