Marzec, kwiecień i maj to były miesiące, w których Uczelnia brała udział w różnego rodzaju imprezach edukacyjnych. Jedne były większe (jak te w Łodzi), inne mniejsze, lokalne. Wszystkim im jednak przyświecał jeden cel – poinformować o możliwościach kształcenia młodzież, nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych, opiekunów i rodziców. Epidemia pokrzyżowała te plany.

Ale się nie poddajemy :)

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z ofertą uczelni na nasze stoisko na

WIRTUALNYCH TARGACH EDUKACYJNYCH
https://unslodz.wirtualnetargiedukacyjne.pl/


O TARGACH

Pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej jako Fundacja Międzynarodowego Rozwoju Edukacji "Zielona Sowa" organizuje – wirtualne targi edukacyjne - https://www.wirtualnetargiedukacyjne.pl.

Organizatorzy, mając na uwadze sytuację w kraju, chcą dać maturzystom możliwość do zapoznania się z ofertą Uczelni Wyższych w jednym miejscu.

Czas trwania – targi trwają od 18 maja 2020, aż do 31 października 2020.

Każda Uczelnia ma własny profilu (stoisko), w którym będzie możliwość nie tylko pokazania oferty edukacyjnej, lecz także odpowiadania na pytania przyszłych studentów (użyteczność jeszcze nie wprowadzona).

Organizatorzy chcą aby te wirtualne Targi Edukacyjne stanowiły jedno z przedsięwzięć, które ma realny wpływ na rzecz pobudzenia aktywności maturzystów poszukujących informacji na temat kierunków i form kształcenia. Aby była to swoista giełda edukacji podczas, której swoją ofertę pokaże kilkaset publicznych i niepublicznych uczelni wyższych z całej Polski.

"W związku z epidemią koronawirusa wirtualne targi edukacyjne są bardzo cenną i godną wsparcia inicjatywą. Przedsięwzięcie daje maturzystom możliwość zapoznania się z ofertą uczelni wyższych bez konieczności wychodzenia z domu. Tym samym wspiera ich w świadomym i przemyślanym wyborze dalszej ścieżki kształcenia" - Ministerstwo Edukacji Narodowej