W dniu 12.04.2018, w Pałacu Anny Wazówny, w Brodnicy, odbyła się pierwsza część konferencji

„Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole”

Konferencja została zorganizowana przez Uczelnię Nauk Społecznych oraz Firmę Szkoleniowo-Usługową Elżbieta Sobiech.
Zapraszamy do zobaczenia kilku zdjęć z tego wydarzenia.


W dniu 14 marca 2018r. odbyła się trzecia z cyklu konferencji w ramach projektu edukacyjnego „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach” w roku szkolnym 2017/18.
Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z wydarzenia.


W ostatni poniedziałek (5.03.2018) mieliśmy ogromny zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w
Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Przedszkolnej.

Oto krótki reportaż z tego wydarzenia przygotowany przez Organizatora.


Kalendarz imprez targowych, na których można spotkać przedstawicieli UNS i porozmawiać o ofercie studiów oraz rekrutacji.


Zapraszamy na spotkania z dr Pawłem Ciołkiewiczem - Prorektorem ds. Studenckich i Nauczania UNS,
które są organizowane przez instytucje zewnętrzne i odbywają się poza murami uczelni.


Rekrutacja śródsemestralna na studia I i II stopnia
rozpoczynające się od MARCA 2018!


W dniu 17 stycznia 2018r. odbyła się druga z cyklu konferencji w ramach projektu edukacyjnego „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach” w roku szkolnym 2017/18.
Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z wydarzenia.

Konferencja UNS i WODN w Łodzi w dniu 15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017r. odbyła się pierwsza z cyklu konferencji w ramach projektu edukacyjnego
„Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach” w roku szkolnym 2017/18.
Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z wydarzenia.


DON'T WORRY - BE HAPPY
NOWOCZESNA EDUKACJA W DOBIE REFORMY SYSTEMU OŚWIATY

28.10.2017, godz. 9.45 - 17.30
SP nr 356, ul. Głębocka 66 Warszawa

Konferencja jest organizowana przez Uczelnię Nauk Społecznych oraz Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych "EDUKACJA".

Strony