W ostatni poniedziałek (5.03.2018) mieliśmy ogromny zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w
Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Przedszkolnej.

Oto krótki reportaż z tego wydarzenia przygotowany przez Organizatora.


Kalendarz imprez targowych, na których można spotkać przedstawicieli UNS i porozmawiać o ofercie studiów oraz rekrutacji.


Zapraszamy na spotkania z dr Pawłem Ciołkiewiczem - Prorektorem ds. Studenckich i Nauczania UNS,
które są organizowane przez instytucje zewnętrzne i odbywają się poza murami uczelni.


Rekrutacja śródsemestralna na studia I i II stopnia
rozpoczynające się od MARCA 2018!


W dniu 17 stycznia 2018r. odbyła się druga z cyklu konferencji w ramach projektu edukacyjnego „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach” w roku szkolnym 2017/18.
Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z wydarzenia.

Konferencja UNS i WODN w Łodzi w dniu 15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017r. odbyła się pierwsza z cyklu konferencji w ramach projektu edukacyjnego
„Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach” w roku szkolnym 2017/18.
Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z wydarzenia.


DON'T WORRY - BE HAPPY
NOWOCZESNA EDUKACJA W DOBIE REFORMY SYSTEMU OŚWIATY

28.10.2017, godz. 9.45 - 17.30
SP nr 356, ul. Głębocka 66 Warszawa

Konferencja jest organizowana przez Uczelnię Nauk Społecznych oraz Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych "EDUKACJA".


SZANOWNI NAUCZYCIELE!

Uczelnia Nauk Społecznych rozpoczyna rekrutację na BEZPŁATNE KURSY doskonalące finansowane ze środków wojewódzkich zadań edukacyjnych Łódzkiego Kuratora Oświaty w 2017 roku.
Dowiedz się więcej.


Jak co roku studenci i wykładowcy odreagowywali sesję na pikniku, który odbył się w sobotę 24.06.2017
na parkingu Uczelni, przy Kamińskiego 21.

Pragniemy podziekować wszystkim studentom, wykładowcom i pracownikom,którzy w minioną sobotę bawili się z nami na corocznym PIKNIKU STUDENCKIM

Jak było zobaczcie sami.


W dniu 25.05.2017 odbył się Finał Międzypowiatowego Konkursowi dla gimnazjalistów, który już po raz trzeci zorganizował Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach pt.
"BEZPIECZNI, ŚWIADOMI, ZDROWI"
Uczelnia Nauk Społecznych była współorganizatorem tego wydarzenia.
Oto kilka zdjęć z wydarzenia.

Strony