Z przyjemnością informujemy Państwa, że Uczelnia Nauk Społecznych, w ramach realizowanego projektu Ludzka UNS, nawiązała współpracę z Migam.org. Dzięki tej współpracy kontakt z Rektoratem UNS (bezpośredni lub zdalny) jest możliwy również dla osób głuchych.

Czytaj więcej ....


W dniu 01.04.2022, podczas IV Uroczystej Gali „Liderzy Przyszłości & Firmy Rodzinne”, dr Piotr Domżał - Kanclerz Uczelni Nauk Społecznych - prowadził panel ekcpercki "Liderzy w czasie sytuacji kryzysowej"

Czytaj więcej ...

Strony