W dniu 21 maja (sobota) 2016 r., godz. 10.00 w siedzibie Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi odbyło się seminarium:

ZINTEGROWANE ODDZIAŁYWANIE OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE SZKOŁY, DOMU I ŚRODOWISKA

pod hasłem:
PRAWO DZIECI I MŁODZIEŻY DO WYCHOWANIA I OPIEKI

organizowane przez Uczelnię Nauk Społecznych oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Ramowy program seminarium.

Oto kilka zdjęć z wydarzenia