Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS rozpoczeło rekrutację na wyjątkowe szkolenie

Self-regulation dla specjalistów

Termin: 21.09 (w godz. 16-19.15) i 28.09 (w godz. 16-19.15) – zajęcia poprzez MS Teams
Czas kursu: 12 godzin dydaktycznych w tym 4 godziny MS Teams oraz nagrania wykładów (4 godziny wykładów do odsłuchania przed spotkaniami).

Szkolenie stanowi wprowadzenie w zastosowanie poszczególnych kroków Self-reg wspierających dzieci i dorosłych w radzeniu sobie ze stresem. Dzięki nauce samoregulacji dzieci zwiększają samoświadomość przez co efektywniej mogą radzić sobie z napięciem.

Opłata za kurs:  399 zł

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu
wysyłając na adres: szkolenia@uns.lodz.pl następujące dane:
imię i nazwisko, miejsce pracy, telefon do kontaktu oraz adres mailowy

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

(Ze szkolenia może skorzystać max. 20 osób).  Zgłoszenia przyjmujemy do 15.09.2021 r.

Dowiedz się więcej o tym kursie