SZANOWNI NAUCZYCIELE!

Uczelnia Nauk Społecznych rozpoczyna rekrutację na BEZPŁATNE KURSY doskonalące finansowane ze środków wojewódzkich zadań edukacyjnych Łódzkiego Kuratora Oświaty w 2017 roku.

Od 17.08.2017 rozpoczynamy nabór nauczycieli zainteresowanych udziałem w niżej wymienionych kursach:

Temat Czas trwania i termin realizacji szkolenia Warunki przyjęcia na szkolenie
Wdrażanie elementów programowania w oparciu o nową podstawę programową w szkole podstawowej.

30 godzin

16.09.17
godz. 9.00 – 14.15
17.09.17
godz. 9.00 – 14.15
23.09.17
godz. 9.00 – 14.15
24.09.17
godz. 9.00 – 14.15
30.09.17
godz. 9.00 – 14.15

Nauczyciele szkół podstawowych zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni
Rekrutacja trwa do:
04.09.2017
Założenia podstawy programowej kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (szkoła podstawowa, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy), obowiązującej od 1 września 2017 r. i wynikające z niej zadania nauczycieli.

20 godzin

22.09.17
godz.15.00 – 19.30
23.09.17
godz.9.00 –  14.15
24.09.17
godz.9.00 –  14.15

Nauczyciele szkół podstawowych zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni

Rekrutacja trwa do:
12.09.2017

Aktualizacja statutów szkoły, przedszkola, placówki. Wewnątrzszkolny system prawa.

20 godzin

15.09.17
godz.15.00 – 19.30
16.09.17
godz.9.00 –  14.15
17.09.17
godz.9.00 –  14.15

Nauczyciele wszystkich typów placówek edukacyjnych zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni

Rekrutacja trwa do:
04.09.2107

Kształtowanie kompetencji czytelniczych i informacyjnych.

20 godzin

26.09.17
godz.16.00 – 19.00
27.09.17
godz.16.00 – 19.00
28.09.17
godz.16.00 – 19.00
02.10.17
godz.16.00 – 19.00
03.10.17
godz.16.00 – 19.00

Nauczyciele szkół podstawowych zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni

Rekrutacja trwa do:
14.09.2017

Uczniowie z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością wzroku, słuchu w szkole ogólnodostępnej.

20 godzin

29.09.17
godz.15.00 –  19.30
30.09.17
godz.09.00 –  14.15
01.10.17
godz.09.00 –  14.15

Nauczyciele szkół integracyjnych i ogólnodostępnych  zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni
Rekrutacja trwa do:
15.09.2017
Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej.

20 godzin

20.10.17
godz.16.00 – 20.30
21.10.17
godz.09.00 – 14.15
22.10.17
godz.09.00 – 14.15

Nauczyciele szkół integracyjnych i ogólnodostępnych  zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni
Rekrutacja trwa do:
04.10.2017

Miejsce odbywania kursów: Uczelnia Nauk Społecznych, ul. Kamińskiego 21

Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w 1 szkoleniu. Przypisanie do jednej z grup szkoleniowych nastąpi zgodnie z zasadami opisami w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach.

O zakwalifikowaniu do udziału w kursach zdecyduje kolejność zgłoszeń i zapewnienie dostępności nauczycielom z jak największej liczby szkół/placówek (z jednej szkoły/placówki mogą brać udział 1 – 2 osoby).

 
ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając Formularz zgłoszeniowy wraz z pisemną zgodą dyrektora szkoły/placówki (pieczęć firmowa, pieczątka imienna i podpis dyrektora szkoły) oraz przesyłając je na adres e-mail:

szkolenia@uns.lodz.pl

lub składając w

Biurze Projektowym Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi,
Ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 21, pokój 27.
Pn-Pt w godz. 09.00 - 14.00

 
INFORMACJE

Wszelkich informacji udzielają:

pracownicy Biura Projektowego Uczelni Nauk Społecznych
tel. (42) 232 74 89
Pn-Pt w godz. 09.00 - 14.00

oraz

koordynator – dr. inż. Konrad Jędrzejczyk  
tel. (42) 232 74 88


Serdecznie zapraszamy!