Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, będą prowadzone w przeważającej większości w formie on-line (za pośrednictwem usługi Teams oraz z wykorzystaniem platformy e-learningowej UNS). Wybrane przedmioty będą realizowane w formie hybrydowej (kształcenie stacjonarne, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).
Niektóre rodzaje i kierunki kształcenia, niemożliwe do zrealizowania inną metodą, będą miały formę kształcenia stacjonarnego.

Tej decyzji przyświecał jeden, najważniejszy cel - taka organizacja kształcenia, która zapewni naszym studentom możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas nauki.

Informację, które zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej otrzymacie Państwo od prowadzących oraz znajdziecie na Wirtualnej Uczelni.

ZARZĄDZENIE REKTORA UNS Z DNIA 21.09.2020 R.
W SPRAWIE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM RA 2020/2021
W ZWIĄZKU Z COVID-19