Informujemy i zachęcamy naszych studentów i wykładowców do udziału w

III Kongresie Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego Budynków Użyteczności Publicznej - SAFE PLACE 2019.

W tym roku to wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2019 roku w luksusowym Centrum Kongresowym Windsor**** w Jachrance k. Warszawy.

Tegoroczną odsłonę Kongresu Patronatem Honorowym objął Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa RCB, a aktywny udział ekspercki potwierdziło Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Komisja Europejska. Wśród organizatorów wyróżniają się Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (i silna dwunastoosobowa reprezentacja ekspercka) , Żandarmeria Wojskowa (z prezentacją wyposażenia Oddziału Specjalnego ŻW) , Komenda Stołeczna Policji (z prezentacją wyposażenia Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie), Polskie Sieci Elektroenergetyczne (z zapowiedzią udziału w panelach dot. IK),  Związek Banków Polskich (z panelem dla banków i sektora finansowego) oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji POHID, której eksperci wzmocnią dyskusje na temat bezpieczeństwa obiektów handlowych.

Obrady będą zatem skoncentrowane wokół ochrony obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa (Infrastruktura Krytyczna, sektorowe obiekty przemysłowe, banki oraz spółki zasilające państwo w niezbędne dla jego funkcjonowania usługi). Do tego po rozmowach z  Komendą Główną ŻW dokładamy w tym roku panel wojskowy i zapraszamy do udziału przedstawicieli wojska, SOP, SW oraz Policji. Podczas Kongresu poruszymy również tematy ochrony centrów handlowych, szkół, uczelni, obiektów kultury i sportu oraz bezpieczeństwo imprez masowych. Do tego dobre praktyki w reagowaniu na poszczególne zamachy oraz wykonywanie dokumentów bezpieczeństwa takich jak Plany ochrony i załączniki antyterrorystyczne. Bardzo praktycznie i merytorycznie. Każda część tematyczna (a będzie ich dwanaście) to krótkie wystąpienia oraz panel dyskusyjny ekspertów z możliwością zadawania pytań.

Ramowy program Kongresu

W czasie Kongresu organizatorzy chcieliby również zamanifestować konieczność inwestowania w zabezpieczenia techniczne oraz ochronę fizyczną. Stąd udział w Kongresie Polskiej Izby Ochrony oraz Polskiej Izby Systemów Alarmowych i prezentacja praktycznych możliwości wykorzystania najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie bezpieczeństwa obiektów. Każdy uczestnik Kongresu przejdzie pełną kontrolą bezpieczeństwa i przekona się o skuteczności przyjętych środków bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania:

KONTAKT DO ORGANIZATORA
 
Strona internetowa Kongresu:
http://safetyproject.pl/kongres-2019

e-mail: konferencja@safetyproject.pl
tel. kontaktowy: 531 419 151 (mjr rez. dr inż. Jarosław STELMACH)