Z przyjemnością informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 Uczelnia Nauk Społecznych uruchamia 2 nowe kierunki studiów:

oba w trybie jednolitych studiów magisterskich.

Jest to odpowiedź na zmiany w przepisach, wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a które wchodzą w życie z dniem 01.10.2019.

Zapraszamy do rekrutacji.

Decyzje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadajace uprawnienia do prowadzenia kierunków:

Pedagogika
specjalna
Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna