W dniu 30 czerwca 2021, w sali konferencyjnej Instytutu Europejskiego, w imieniu Prezydenta RP wręczono odznaczenia 36 działaczom opozycji demokratycznej.
Wśród nich znalazł się wieloletni przyjaciel i współpracownik Uczelni - dr hab. Stanisław Lipiński.

Odznaczenia wręczył dyrektor łódzkiego Oddziału IPN dr hab. Dariusz Rogut.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez parlament Rzeczypospolitej Polskiej 5 sierpnia 2010 r., równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnych tradycji nawiązuje. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 r. przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.

Stanisław Lipiński

ur. w 1951 roku w m. Grzmiąca

Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021

Stanisław Lipiński w 1980 r. został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w II Państwowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łodzi, od 1981 r. brał udział w pracach Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego do czerwca 1989 r. działał w podziemnej strukturze założonej przez nauczycieli łódzkich szkół i placówek oświatowych, tj. Międzyzakładowym Komitecie Porozumiewawczym „Solidarność”. Uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach organizowanych w parafii Dobrego Pasterza w Łodzi i mieszkaniach prywatnych. Prowadził kolportaż nielegalnych czasopism, takich jak: „Przedświt”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „Solidarni. Wiadomości Wojenne” oraz ulotek, kalendarzy i znaczków „Solidarności”. Zajmował się zbieraniem składek związkowych, z których finansowano pomoc dla pracowników oświaty zwolnionych z pracy po 13.12.1981 r.  W latach 1983–1984 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN


Informacje pochodzą ze strony https://ipn.gov.pl . Informację o uroczystości można znaleźć pod adresem https://ipn.gov.pl/kwi/uroczystosci/17792,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-Lodz-30-czerwca-2021.html