Z wielką przyjemnością uczestniczyliśmy dzisiaj (14.05) w Konferencji zorganizowanej przez ZSS nr 2 i PPP nr 5.

Gratulujemy organizatorom bardzo mocnego merytorycznie i perfekcyjnie przygotowanego wydarzenia.

Kilka zdjęć można zobaczyć poniżej (galeria na dole artykułu)


W imieniu Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi zapraszamy na konferencję

CIENIE I BLASKI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Data: 14 maja 2019 r. (wtorek)
Miejsce: Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, ul. Karolewska 30/34
Konferencja jest bezpłatna

Konferencja jest skierowana do: dyrektorów, wicedyrektorów, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów, nauczycieli szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli specjalnych, integracyjnych oraz nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z uczniami z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

PROGRAM KONFERENCJI:

09.30 Rejestracja uczestników

10.00 Otwarcie konferencji
mgr Sebastian Zieliński, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, mgr Barbara Łaska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi

10.10-10.40 „Różne oblicza handicapizmu”
prof. nadzw. dr hab. Renata Szczepanik, kierownik Pracowni Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego

10.40-11.10 „Niezależne życie – wyznacznik dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zatrudnienie wspomagane, mieszkalnictwo wspomagane”
dr Radosław Piotrowicz, Instytut Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

11.10-11.40 „Edukacja seksualna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”
dr Justyna Ratkowska-Pasikowska, Pracownia Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego

11.40-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.30 „Specyfika emocji osób z niepełnosprawnością intelektualną”
dr Jacek Buczyński, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi

12.30-13.00 „Szanse rozwoju zawodowego i podjęcie ról społecznych przez osoby z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną”
mgr Artur Papuziński, Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi

13.00-13.45 Obiad

13.45-14.00 Podsumowanie konferencji – mgr Barbara Łaska
Odbiór zaświadczeń udziału w konferencji.


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie formularza (w załączniku) zawierającego: imię, nazwisko, stanowisko, nazwę szkoły/placówki, kontakt.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres kontakt@zss2.elodz.edu.pl  do dnia 9.05.2019 r.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. Z osobami zakwalifikowanymi będziemy się kontaktować indywidualnie.
Osoby biorące udział w konferencji otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.


Informacja przygotowana w oparciu o artykuł na stronie: http://www.zss2.edu.pl